Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging

Bij ruim drie miljoen hurende huishoudens valt binnenkort de aanzegging van de huurverhoging weer op de mat. Er gelden dit jaar veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurverhoging. Zo kunnen hogere inkomens in de sociale huursector een huurverhoging krijgen van wel 100 euro per maand, zijn AOW’ers en grote gezinnen niet langer uitgezonderd van die inkomensafhankelijke huurverhoging en geldt er voor het eerst een hogere huurverhoging voor huurwoningen met een relatie lage huur. De Woonbond heeft de checkhuurverhoging.nl, waarmee je als huurder je jaarlijkse huurverhoging kunt controleren, gelanceerd. De jaarlijkse huurverhoging is dit jaar helemaal anders voor veel huurders. Met deze check kun je als huurder eenvoudig controleren of de huurverhoging niet te hoog is en wel aan alle regels voldoet. Als dat niet het geval is, levert de check een bezwaarbrief die past bij jouw situatie waarmee je bezwaar kunt maken.

Sociale huur

Voor sociale huurders geldt dat de huur dit jaar maximaal met 2,3% mag stijgen, tenzij je in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lagere huur. Dat kan alleen bij sociale huurders in een zelfstandige woning. Bij kamerhuur geldt altijd een maximum van 2,3%.  Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen een en meerpersoonshuishoudens. Afhankelijk van het inkomen kan de inkomensafhankelijke huurverhoging maximaal €50,- of €100,- euro zijn.

Alleenwonend
Tussen €47.948 en €56.527      –> €50,- huurverhoging.
Hoger dan €56.527                      –> €100,- huurverhoging. 

Niet alleenwonend
Tussen €55.486 en €75.369      –> €50,- huurverhoging.
Hoger dan €75.369                   –> €100,- huurverhoging.

Voor huurders in een zelfstandige huurwoning met een huurprijs onder de €300,- geldt dat de maandhuur met maximaal €25,- omhoog mag.

De check is te vinden op: checkhuurverhoging.nl