• Beleidsplan
  De HOHW stelt jaarlijks een beleidsplan op. Hierin wordt beschreven wat de HOHW het komende jaar doet aan huurdersinvloed en activiteiten.
  Wilt u het beleidsplan van dit jaar inzien, dan kunt u dit hier lezen.
 • Jaarverslag
  Elk jaar geeft de HOHW een jaarverslag uit dat een overzicht geeft van activiteiten en wat er in het betreffende jaar binnen de HOHW is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording.
 • Nieuwsbrief HOHW
  Ten minste driemaal per jaar geeft de HOHW een nieuwsbrief uit, bestemd voor aangesloten bewonerscommissies- en groepen.
  Hierin opgenomen zijn actuele zaken, wetenswaardigheden en uitnodigingen voor deelname aan diverse activiteiten.
  U kunt de laatste nieuwsbrief hier lezen.
  Eerdere uitgaven van de nieuwsbrieven:
  nieuwsbrief winter 2022
  nieuwsbrief najaar 2022
  nieuwsbrief zomer 2022
  nieuwsbrief winter 2021
  nieuwsbrief zomer 2021
  nieuwsbrief voorjaar 2021

 • Samenwerkingsovereenkomst
  Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen Haag Wonen en de Huurdersorganisatie Haag Wonen. De verwachting is dat deze overeenkomst eind 2020 door partijen getekend kan worden. Aangesloten bewonerscommissies en
  -groepen kunnen deze overeenkomst opvragen via info@hohw.org
 • Onze koers
  Regelmatig bepalen we onze koers of stellen deze bij, mede aan de hand van het beleid van Haag Wonen en/of Haaglanden en overige actuele ontwikkelingen. De HOHW laat zich hierover ook adviseren door huurders via Bewoners Advies Groepen. Wilt u als huurder ook invloed hebben en mee komen praten neem dan contact op met: info@hohw.org of 070 3883848.
 • Sociaal Statuut 2018 – 2022
  De Haagse woningcorporaties en huurdersorganisaties van Haag Wonen, Staedion en Vestia hebben een Sociaal Statuut bij actiegebiedaanwijzing 2018 – 2022 opgesteld. Samen hebben we vastgelegd welke afspraken gelden bij de sloop van woningen en bij woningrenovatie, wanneer de huurder de woning moet verlaten en wanneer de huurovereenkomst wordt ontbonden. Dit noemen we het Sociaal Statuut.
  Deze afspraken gelden voor alle Haagse huurders van deze corporaties.
  Het Sociaal Statuut kunt u hier lezen.