De stichting Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) is opgericht in augustus 2018 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72401893.

Tot de oprichting van de HOHW waren er twee huurdersorganisaties, de Bewonersraad Haag Wonen en de Huurdersvereniging Haag Wonen. Beide organisaties zijn sindsdien ontbonden en opgegaan in de HOHW.

De HOHW bestaat uit een kantoor, een bestuur en heeft een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht.

Kantoor HOHW
Op het kantoor van de HOHW zijn twee ondersteuners werkzaam. Manon el-Masoudi en Miriam Mulder. Manon ondersteunt en adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van beleid. Zij voert de belangenbehartiging van huurders in de praktijk uit. Miriam ondersteunt het bestuur organisatorisch en administratief. Huurders kunnen telefonisch, per mail en op kantoor bij haar terecht.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Alle bestuursleden zijn huurders van Haag Wonen.
Het bestuur bepaalt het beleid binnen de HOHW en vertegenwoordigt de Huurdersorganisatie Haag Wonen naar buiten. Het bestuur bestaat uit:

Wouter van Diepen

Voorzitter

Christien Remmelink

Vicevoorzitter

Hans van Rossen

Vicevoorzitter en financiën

Inge van den Beld

Algemeen bestuurslid

Fred Hess

Algemeen bestuurslid

Vacature:
Heeft u belangstelling voor een actieve rol binnen het bestuur? Laat het weten via info@hohw.org of 070-3883848. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Raad van Toezicht
Het toezichthoudend orgaan is de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Huurdersorganisatie Haag Wonen.

De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:

  • Max Philippens – voorzitter
  • Peter Molenaar
  • Willem ten Voorde
  • Judith van El