De organisatie

Het bestuur van de HOHW. Staand v.l.n.r.: Inez Stapper, Christien Remmelink en Trudie Dekkers (adviseur).
Zittend Ton Stikkelman. Inge van den Beld staat nog niet op de foto.

De stichting Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) is opgericht in augustus 2018 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72401893.

Tot de oprichting van de HOHW waren er twee huurdersorganisaties, de Bewonersraad Haag Wonen en de Huurdersvereniging Haag Wonen. Beide organisaties zijn sindsdien ontbonden en opgegaan in de HOHW.

De HOHW bestaat uit een kantoor, een bestuur en heeft een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht.

Kantoor HOHW
Op het kantoor van de HOHW is een adviseur werkzaam die het bestuur en de Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt. De adviseur voert de belangenbehartiging van huurders in de praktijk uit. Onze adviseur is: Trudie Dekkers.
Ook beschikt de HOHW over administratieve ondersteuning.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zijn allen huurders van Haag Wonen.
Het bestuur bepaalt het beleid binnen de HOHW en vertegenwoordigt de Huurdersorganisatie Haag Wonen naar buiten. Het bestuur bestaat uit:

Inez Stapper

Voorzitter

Christien Remmelink

Vicevoorzitter

Ton Stikkelman

Algemeen bestuurslid

Inge van den Beld

Algemeen bestuurslid

Vacature:
Heeft u belangstelling voor een actieve rol binnen het bestuur? Laat het weten via info@hohw.org of 070-3883848. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Raad van Toezicht
Het toezichthoudend orgaan is de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Huurdersorganisatie Haag Wonen.

De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:

  • Max Philippens – voorzitter
  • Peter Molenaar
  • Willem ten Voorde
  • Judith van El