De stichting Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) is opgericht in augustus 2018 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72401893.

Tot de oprichting van de HOHW waren er twee huurdersorganisaties, de Bewonersraad Haag Wonen en de Huurdersvereniging Haag Wonen. Beide organisaties zijn sindsdien ontbonden en opgegaan in de HOHW.

De HOHW bestaat uit een kantoor, een bestuur en heeft een toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht.

Kantoor HOHW
Op het kantoor van de HOHW zijn twee ondersteuners werkzaam. Manon el-Masoudi en Miriam Mulder. Manon ondersteunt en adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van beleid. Zij voert de belangenbehartiging van huurders in de praktijk uit. Miriam ondersteunt het bestuur organisatorisch en administratief. Huurders kunnen telefonisch, per mail en op kantoor bij haar terecht.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Alle bestuursleden zijn huurders van Haag Wonen.
Het bestuur bepaalt het beleid binnen de HOHW en vertegenwoordigt de Huurdersorganisatie Haag Wonen naar buiten. Het bestuur bestaat uit:

Hans van Rossen

Vicevoorzitter en financiën

“Sloop en renovatie”
Vicevoorzitter en financiële man Hans van Rossen ziet dat steeds meer woningen in Den Haag gaan verdwijnen om plaats te maken voor nog meer hoge flats. Hij vindt het op zich een goede manier om meer woningen te krijgen, maar weet dat er veel ellende neerkomt op de mensen die nu gedwongen moeten verhuizen.
Als bestuurder van onze huurdersorganisatie ziet hij een uitdaging in het zo goed mogelijk begeleiden van lastige processen zoals deze, samen met, of namens de huurders uit de diverse wijken. Hieronder vallen onder andere ook het oprichten van bewonerscommissies, het passend maken en uitleggen aan huurders van het sociaalplan. Dat is mooi werk, maar ook confronterend.

Wouter van Diepen

Algemeen bestuurslid

“De praktijk van de huurder”
Bestuurslid Wouter van Diepen geeft aan dat Wonen een hot item is: je hoeft de tv maar aan te zetten of de onderwerpen razen voorbij. Waarom wordt er niet meer gebouwd? Hoe verduurzaam je duizenden woningen? Hoe zorg je tegelijkertijd voor goed onderhoud? Wat doen we om de leefbaarheid te verbeteren? En, last but not least, zijn de huren inmiddels niet hoog genoeg? Het speelt in Nederland, en het speelt voor de huurders van Haag Wonen. Als huurdersorganisatie overleggen we met Haag Wonen en met de gemeente Den Haag. Op de agenda staan dan flinke documenten die over veel woningen gaan. Soms nogal een klus! De uitdaging zit ‘m voor ons altijd in deze vraag: wat betekent het concreet voor de praktijk van de huurder?

Inge van den Beld

Algemeen bestuurslid

“Energietransitie en een gasloos tijdperk”
Bestuurslid Inge van den Beld vindt de problematiek om zonder aardgas de op dit moment vaak minder goed geïsoleerde (sociale) huurwoningen voldoende te kunnen verwarmen een uitdaging: wat is daar allemaal voor nodig? De HOHW moet een belangrijke stap gaan maken: in overleg met Haag Wonen en de huurders zullen de woningen voldoende moeten worden geïsoleerd, zodat er voor verwarming gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld een warmtepomp, een warmtenet of andere (gemeenschappelijke) manieren van verwarming. Dit op een zodanige wijze dat het resultaat woon-kostenneutraal voor de huurders uitpakt.

Fred Hess

Algemeen bestuurslid

“Sociaal-maatschappelijke aspecten in beleid”
Bestuurslid Fred Hess wil zich inzetten voor de sociaal-maatschappelijke aspecten in relatie tot alle taken van Haag Wonen als sociale woningcorporatie. Met andere woorden: het menselijke gezicht van Haag Wonen laten zien. Bijvoorbeeld op het gebied van effectieve communicatie en bejegening van huurders is naar mijn ervaring nog veel te winnen. Onder andere bij vroegtijdige informatie én participatie van huurders bij (toekomstige) renovatie- en vernieuwingsprojecten. Ook bij de komende energietransitie en verduurzaming van woningen is goede voorlichting en communicatie met huurders een voorwaarde voor het creëren van voldoende draagvlak voor dit soort ingrijpende veranderingen.

Vacature:
Heeft u belangstelling voor een actieve rol binnen het bestuur? Zie onze nieuwspagina en laat het weten via info@hohw.org of 070-3883848. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Raad van Toezicht
Het toezichthoudend orgaan is de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Huurdersorganisatie Haag Wonen.

De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:

  • Max Philippens – voorzitter
  • Peter Molenaar
  • Willem ten Voorde
  • Judith van El