Over ons

De Huurdersorganisatie Haag Wonen (HOHW) is een onafhankelijke belangenbehartiger en vertegenwoordiger voor de circa 21.300 huurders van Haag Wonen.
Wij ondersteunen collectieven van huurders en bewoners bij het uitoefenen van invloed op en inspraak bij het woongenot.
De HOHW betrekt huurders en bewoners van Haag Wonen actief bij de inspraak met behulp van diverse vormen van meepraten en meedenken.
Bij de ondersteuning aan bewonerscommissies en -groepen organiseert de HOHW informatiebijeenkomsten en cursussen. 

U kunt bij ons terecht voor advies, informatie en vertegenwoordiging. Onze krachten en kennis zetten we met name in om huren goed en betaalbaar te houden, woningen beschikbaar te houden voor woningzoekenden en kijken wij kritisch naar de woonkwaliteit en verduurzamingsprojecten.

Zo zitten we als officiële overlegpartner aan tafel met Haag Wonen en de gemeente Den Haag om u als huurder te vertegenwoordigen.
Ook vertegenwoordigen wij de belangen van de Haag Wonen huurders binnen de regio via de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH).