Meepraten

We willen de huurders van Haag Wonen graag een stem geven. Die stem krijgt u door met ons mee te praten en te denken. Wanneer we veel opvattingen en ideeën verzamelen staan we nog sterker naar Haag Wonen en de gemeente Den Haag.

Als huurdersorganisatie maken we ons sterk voor voldoende betaalbare en goed onderhouden woningen voor al de verschillende inkomensgroepen en diverse huishoudens in Den Haag.

Haag Wonen en de gemeente Den Haag bespreken vroegtijdig plannen voor de toekomst van huurwoningen. We vinden het belangrijk dat veel huurders daarover meepraten.

Daarbij maakt Haag Wonen jaarlijks haar plannen bekend voor het komende jaar.
Ook uw mening daarover is voor ons van belang.

Huurders hebben diverse mogelijkheden om te kunnen meepraten en meedenken.
Dit kan onder meer via deelname aan een bewonerscommissie, bewonersadviesgroep, informatiebijeenkomst(en) of werkgroepen.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten of op een andere manier invloed willen uitoefenen in bijvoorbeeld een bewoners advies groep? Neem contact met ons op via 070 3883848 of mail uw gegevens naar info@hohw.org.

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Meld u hier aan zodat we u een paar keer per jaar om uw mening kunnen vragen over een bepaald onderwerp:

U dient akkoord te gaan met onze privacy verklaring
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van vragenlijsten en het organiseren van bijeenkomsten. Niets van wat u invult wordt verstrekt aan derden.