Let op maximumprijs volgens puntenstelsel

Kreeg u dit jaar een huurverhoging van 50 of 100 euro? Let dan op of uw huur niet hoger wordt dan volgens het puntenstelsel mag. Veel sociale huurders met een wat hoger inkomen krijgen er dit jaar opnieuw mee te maken: een inkomensafhankelijke huurverhoging van 50 of zelfs 100 euro. Die huurverhoging kunt u krijgen als het inkomen van uw huishouden boven een bepaalde grens ligt.

Door huurverhoging boven toeslaggrens

Wie een paar jaar achter elkaar een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, ziet de huurprijs flink oplopen. Vaak zelfs tot boven de huurtoeslaggrens. Die grens ligt dit jaar (2023) op € 806,06.

Te hoge huur voor het aantal punten

Het is vervelend als de huurprijs door een huurverhoging boven de toeslaggrens raakt, maar verboden is dat niet. Wat wél verboden is: een hogere huur vragen dan volgens het puntenstelsel mag. Alle sociale huurwoningen -ook als ze een huurprijs hebben die boven de toeslaggrens is geraakt- vallen onder het puntenstelsel.

Zie voor meer informatie de site van de Woonbond.