Werkgroepen

Haag Wonen kan voor actuele onderwerpen of volkshuisvestelijke thema’s tijdelijke werkgroepen oprichten. Elke werkgroep krijgt een werkdocument mee, waarin opgenomen het doel, doelstellingen, plan van aanpak en de tijdsplanning. Leden van de werkgroep zijn medewerkers van Haag Wonen en huurders die zich via de HOHW hebben aangemeld.
Ook derden (genodigden) kunnen hieraan deelnemen. Deelnemers gaan periodiek of enkele malen per jaar met elkaar in gesprek over het betreffende onderwerp.

In 2020 zijn er drie werkgroepen actief: politieke ontwikkelingen, huurbeleid en servicekosten. Momenteel zijn er geen vacatures binnen deze werkgroepen.
Heeft u in de toekomst belangstelling voor deelname aan een werkgroep?
Meld u dan aan bij de HOHW.

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Meld u hier aan zodat we u een paar keer per jaar om uw mening kunnen vragen over een bepaald onderwerp:

U dient akkoord te gaan met onze privacy verklaring
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van vragenlijsten en het organiseren van bijeenkomsten. Niets van wat u invult wordt verstrekt aan derden.