Bewoners Advies Groepen

Via zogenoemde Bewoners Advies Groepen (BAG) kunnen huurders meepraten over thema’s en daarover een advies uitbrengen aan de HOHW. Thema’s hebben een breed huurdersbelang en worden bepaald door de actualiteit en gevraagde advisering van bijvoorbeeld Haag Wonen. Voorbeelden van thema’s zijn: servicekosten, woonkwaliteit en duurzaamheid.
Het advies van de BAG kan – afhankelijk van het onderwerp – worden meegenomen in het overleg met Haag Wonen, de gemeente Den Haag of de regio Haaglanden.

Ook is de HOHW regelmatig bezig de koers voor de komende jaren te bepalen of bij te stellen, mede aan de hand van het beleid van Haag Wonen en/of Haaglanden en overige actuele ontwikkelingen. De HOHW laat zich hierover ook adviseren door huurders via Bewoners Advies Groepen.

Een BAG bestaat uit maximaal 20 personen en komt een aantal keren bijeen.
De BAG wordt opgestart en gefaciliteerd door de HOHW.

BAG 2019
Eind 2019 vindt de eerste Bewoners Advies Groep (BAG) plaats met als thema:
’Duurzaamheid, wat betekent dit voor de huurder?’
De energietransitie is in volle gang. Ook Haag Wonen is hier volop mee bezig. Wat staat de huurder te wachten als het op de energietransitie aankomt? En hoe kunnen Haag Wonen en de bewoner(s) het beste samenwerken als het gaat om verduurzamen? We gaan in gesprek over de plannen van de gemeente, de samenwerking tussen bewoners en Haag Wonen en welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om hun huis te verduurzamen.

In 2020 staan er eveneens Bewoners Advies Groepen gepland met nieuwe onderwerpen.is de

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Meld u hier aan zodat we u een paar keer per jaar om uw mening kunnen vragen over een bepaald onderwerp:

U dient akkoord te gaan met onze privacy verklaring
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van vragenlijsten en het organiseren van bijeenkomsten. Niets van wat u invult wordt verstrekt aan derden.