Bewonerscommissies

Vaak is er een aanleiding waarom huurders een commissie oprichten of hierin actief zijn. Bijvoorbeeld bij onderhoudsklachten, renovatie/sloop-nieuwbouw of bij problemen met de leefbaarheid. Maar het kan ook zijn dat huurders zich betrokken voelen bij hun woning en woonomgeving en zich daarvoor willen inzetten met behulp van de bewonerscommissie. De HOHW vindt het belangrijk dat huurders invloed hebben op de wijze waarop hun woning en directe woonomgeving beheerd en onderhouden worden.

Bewonerscommissies en -groepen zijn voor ons belangrijke gesprekspartners.
Zij weten als geen ander wat er op complexniveau speelt. U kunt ons helpen om algemene huurdersbelangen onder de aandacht te brengen van Haag Wonen of andere partijen. Doordat alle partijen input kunnen leveren, hopen we dat de stem van de huurders en de plannen van Haag Wonen nog beter op elkaar afgestemd worden.

Is er in uw complex geen bewonerscommissie actief? Vindt u het belangrijk om mee te praten over leefbaarheid in en om uw complex en om de belangen van huurders te behartigen? Heeft u hulp of advies nodig over hoe u een bewonerscommissie kunt oprichten in uw complex? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u daarbij helpen en ondersteunen.

Mogen we u een paar keer per jaar benaderen?

Meld u hier aan zodat we u een paar keer per jaar om uw mening kunnen vragen over een bepaald onderwerp:

U dient akkoord te gaan met onze privacy verklaring
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van vragenlijsten en het organiseren van bijeenkomsten. Niets van wat u invult wordt verstrekt aan derden.